3.5.10

bura

Sözünü dinletmek için okunacak dua,Sözünü geçirmek için okunacak etkili kısa dua

bismillahirrahmanirrahim ferdün hayyün kayyümun hakemün adlün kuddüsün inallahe kane semiy'an aliyma. dikkatlice ve usulüne göre yanlışsızca okunursa neticeleri elde edilir, bu dua sabah ve aksam besmele ile 19 defa okunmalı
bura